Δρ. Ιωάννης Πούλιος


Ο Ιωάννης Πούλιος είναι σύμβουλος πολιτισμικής διαχείρισης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ενεργειακού σχεδιασμού.

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στον τομέα της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς στο University College London και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στρατηγικής και διοίκησης επιχειρήσεων στο London Business School.

Προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο διεθνή πολιτιστικό οργανισμό International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) και σε εθνικούς και τοπικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρίες στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης καινοτόμων μοντέλων πολιτισμικής διαχείρισης με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Προσφέρει, επίσης, επιχειρηματικές συμβουλές σε νεοφυείς επιχειρήσεις με σκοπό την επίτευξη καινοτομίας σε περιόδους αστάθειας/κρίσης.

Διδάσκει, ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ακόμη, διδάσκει στο ετήσιο Σχολείο της UNESCO (Γραφείου Βενετίας) για «Ανανεώσιμη Ενέργεια και Διακυβέρνηση Ενεργειακής Επάρκειας».

Έχει δημοσιεύσει σειρά επιστημονικών άρθρων καθώς και το βιβλίο «The Past in the Present: A Living Heritage Approach – Meteora, Greece» (Ubiquity Press, ελεύθερη πρόσβαση: http://dx.doi.org/10.5334/bak). Έχει συν-επιμεληθεί τα βιβλία «Athens, Modern Capital and Historic City: Challenges for Heritage Management at Times of Crisis» (PHAROS Journal: Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών), «Πολιτισμός και Προοπτική» (Εκδόσεις Καστανιώτη) και «Πολιτισμική Διαχείριση, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Κάλλιπος, ελεύθερη πρόσβαση: http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2394).
Το άρθρο του «Discussing Strategy in Heritage Conservation: a Living Heritage Approach as an Example of Strategic Innovation» βραβεύτηκε ως «Outstanding Paper» στα βραβεία αριστείας Emerald Literati Network Awards for Excellence 2015 (Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development, ελεύθερη πρόσβαση: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JCHMSD-10-2012-0048 ).

Copyright © Dandelion by Pexeto