Ιστορικο και σκοποί


Ο Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη (Ελλάδας) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2005, με σκοπό να ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των υποτρόφων, να ενδυναμώσει τα κοινά επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά ενδιαφέροντά τους και να οργανώσει πολιτιστικές και επιστημονικές εκδηλώσεις (βλέπε καταστατικό του Συνδέσμου).

Ο Σύνδεσμος εμπνέεται από το έργο του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
Ο Σύνδεσμος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Υποτρόφων Κύπρου.

Copyright © Dandelion by Pexeto