Διοικητικό Συμβούλιο


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων προέκυψε κατόπιν εκλογών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2012. Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υποτρόφων απαρτίζεται από τους:

Μέλη ΔΣ

Αναπληρωματικά μέλη ΔΣ

Copyright © Dandelion by Pexeto