Εγγραφή


Mέλος του Συνδέσμου μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε έχει διατελέσει (στο παρελθόν) ή διατελεί (στο παρόν) υπότροφος του Iδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος του Συνδέσμου συμπληρώνει μια αίτηση, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Η αίτηση συνοδεύεται από την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 30 Ευρώ. Το ποσό αυτό αξιοποιείται για την υλοποίηση των εκδηλώσεων-δράσεων του Συνδέσμου.

Διαδικασία εγγραφής (σε δύο βήματα, με τη σειρά που αναγράφονται):

  • Κατάθεση μέσω τράπεζας στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Alpha Bank στον αριθμό λογαριασμού 124-00-2002-003438 (εντός Ελλάδας) με ΙΒΑΝ: GR54 0140-1240-1240-0200-2003-438 και ΒΙC: CRBAGRAAXXX (εκτός Ελλάδας). Θα πρέπει να δηλώνεται οπωσδήποτε το όνομα του καταθέτη.

  • Συμπλήρωση και αποστολή αίτησης εγγραφής στο info@leventis-scholars.gr, στην οποία να βεβαιώνεται και η κατάθεση του ποσού.

Ο υπότροφος ενημερώνεται με ατομικό email για την έγκριση της αίτησής του. Και του δίνεται αυτομάτως η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα αναζήτησης και επικοινωνίας μεταξύ μελών.

Σημείωση: Παρακαλούνται όσοι έχουν ήδη εγγραφεί (στο παρελθόν) στο Σύνδεσμο, να συμπληρώσουν και αυτοί την αίτηση με τα στοιχεία τους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα αναζήτησης και επικοινωνίας (η κατάθεση του ποσού έχει ήδη γίνει, οπότε αρκεί μόνο η αποστολή της αίτησης).

Copyright © Dandelion by Pexeto