Εκδήλωση με θέμα: Rematerialising Culture

 
Η εκδήλωση πήρε παράταση και συνεχίζεται μέσα στις γιορτές (μέχρι και 4 Ιανουαρίου).

Μπορείτε να «κατεβάσετε» τον κατάλογο δωρεάν εδώ:

© Copyright Leventis Scholars