Συμπόσιο με θέμα «Πολιτισμός και προοπτική: Κρατικές δομές, ιδιωτική πρωτοβουλία και ο δημόσιος χαρακτήρας της πολιτισμικής κληρονομιάς»


1. Πρόσκληση.


2. Πρόγραμμα.
 

 

© Copyright Leventis Scholars