Παρουσίαση βιβλίου «Πολιτισμός και Προοπτική»

Πολιτισμός & Προοπτική: Η σημασία της στρατηγικής σε τέσσερις τομείς του πολιτισμού.

 

© Copyright Leventis Scholars